Pripravujeme rozšírenie kapacity, článok pre oPive.sk

S portálom oPive.sk sme sa porozprávali o rozbehu pivovaru, ale aj plánoch do budúcna.

http://opive.sk/pivovar-simeon-pripravujeme-rozsirenie-kapacity/